Ekotechnika Nord

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
EKOTECHNIKA - NORD Sp. z o.o.

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9
75 -209 Koszalin

tel. (094) 343 03 09
tel. kom. 660 771 543
fax (094) 341 60 33
info@ekotechnika-nord.com.pl

Niszczenie dokumentów

Oferta na niszczenie dokumentów w naszej firmie dotyczy obsługi niepotrzebnych druków, pism i innych nośników informacji, które likwidujemy fizycznie na profesjonalnej maszynie niszczącej w trzeciej klasie tajności zgodnie z europejską normą DIN 32757, która obejmuje materiały ogólne, korespondencję, a także materiały poufne.

Klienci

Ściśle przestrzegamy wymaganych procedur bezpieczeństwa w stosunku do przechowywania i niszczenia poufnych dokumentów, dzięki czemu zaufaniem obdarzają nas instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące niejawne dane, w tym chociażby sądy, agencje ubezpieczeniowe czy instytucje finansowe.

Udogodnienia

Jedną z propozycji zwiększenia wygody obsługi naszych klientów jest wstawienie specjalnych szafek do przechowywania dokumentów przeznaczonych do niszczenia, które w prosty sposób mogą opróżniać pracownicy naszej firmy. Zajmujemy się również transportem dokumentacji, co pozwala oszczędzić czas wykonywania tych działań własnymi siłami.

Zakres wykonywanych działań

Usługa obejmuje:

  • dostarczanie Klientowi worków na dokumenty przeznaczone do zniszczenia, zabezpieczeń tych worków w postaci zamknięć oraz specjalnych identyfikatorów;
  • odbiór zabezpieczonych worków;
  • zniszczenie dokumentów specjalistycznym sprzętem;
  • czasowa instalacja niszczarki w siedzibie Klienta (opcja);
  • wystawienie świadectwa (certyfikatu) zniszczenia.

Powstała w procesie niszczenia dokumentów masa papiernicza przekazywana jest do zakładów celulozowych w celu powtórnej przeróbki, dzięki czemu wpływamy na ochronę środowiska.