Ekotechnika Nord

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
EKOTECHNIKA - NORD Sp. z o.o.

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9
75 -209 Koszalin

tel. (094) 343 03 09
tel. kom. 660 771 543
fax (094) 341 60 33
info@ekotechnika-nord.com.pl

Norma DIN 32757

Norma DIN 32757 określa wymagania co do rozdrobnienia arkuszy papieru przy niszczeniu dokumentów.

Kl. tajności
Rodzaj materiału Wymagania
I
materiały ogólne,
korespondencja
szerokość paska: ≤ 12mm
długość: nielimitowana
powierzchnia ogółem: ≤ 800mm
II
korespondencja szerokość paska: ≤ 12mm
długość: nielimitowana
powierzchnia ogółem: ≤ 2000mm
III
materiały poufne
szerokość paska: ≤ 2mm
długość: nielimitowana
powierzchnia ogółem: ≤ 594mm

szerokość paska: ≤ 4mm
długość: 80mm
powierzchnia ogółem: ≤ 320mm
IV
materiały tajne
szerokość paska: ≤ 2mm
długość: 15mm
powierzchnia ogółem: ≤ 30mm
V
materiały ściśle tajne odpowiadające normom najwyższego utajnienia szerokość paska: ≤ 0,8mm
długość: 13mm
powierzchnia ogółem: ≤ 10mm

Wyżej wymienioną tabelę opracowano na podstawie NORMY DIN 32757.

Niszczymy dokumentację w klasach I, II i III.