Ekotechnika Nord

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
EKOTECHNIKA - NORD Sp. z o.o.

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9
75 -209 Koszalin

tel. (094) 343 03 09
tel. kom. 660 771 543
fax (094) 341 60 33
info@ekotechnika-nord.com.pl

Prawo

Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)

  1. Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
  2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)

Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.