Ekotechnika Nord

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
EKOTECHNIKA - NORD Sp. z o.o.

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9
75 -209 Koszalin

tel. (094) 343 03 09
tel. kom. 660 771 543
fax (094) 341 60 33
info@ekotechnika-nord.com.pl

O nas

Firma nasza działa nieprzerwanie od roku 1993. W roku 1999, po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa osobowego i zakupie profesjonalnej niszczarki rozpoczęliśmy wykonywanie usług profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Rzetelnością i zapewnieniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa zdobyliśmy wielu stałych klientów z terenu Pomorza Środkowego.

Od roku 2000, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, rozszerzyliśmy zakres wykonywanych usług o recykling i utylizację zużytego sprzętu elektronicznego (komputerowego).

W latach 2002 i 2003 uzyskaliśmy zezwolenia na zbieranie i transport pełnego zakresu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. W tym momencie mogliśmy zaoferować Państwu kompleksową usługę w zakresie gospodarki odpadami. Szczególną wagę przywiązujemy do utylizacji przeterminowanych odczynników chemicznych i zużytych źródeł światła (świetlówki, lampy rtęciowe). Współpracujemy z wieloma zakładami utylizacyjnymi i spalarniami odpadów co pozwala nam zaoferować Państwu konkurencyjne ceny wykonywanych usług.

Uzupełnieniem powyższego zakresu działalności jest opracowywanie dla firm "Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi" i pomoc w uzyskaniu decyzji zatwierdzającej w/w programy.

Od 2009 r. wykonujemy świadectwa Charakterystyki Energetycznej (Certyfikaty Energetyczne) budynków.

Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów uprawnionych do wykonywania w/w opracowań prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.