Ekotechnika Nord

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
EKOTECHNIKA - NORD Sp. z o.o.

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9
75 -209 Koszalin

tel. (094) 343 03 09
tel. kom. 660 771 543
fax (094) 341 60 33
info@ekotechnika-nord.com.pl

Programy Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi

Zgodnie z "Ustawą o odpadach" wytwórca odpadów wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1Mg/rocznie zobowiązany jest do opracowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz uzyskania decyzji zatwierdzającej w/w program.

Oferta nasza obejmuje opracowanie "Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi" i pomoc w uzyskaniu decyzji zatwierdzającej w/w program.

Cena i termin wykonania uzależniony jest od wielkości i ilości odpadów niebezpiecznych.