Ekotechnika Nord

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
EKOTECHNIKA - NORD Sp. z o.o.

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9
75 -209 Koszalin

tel. (094) 343 03 09
tel. kom. 660 771 543
fax (094) 341 60 33
info@ekotechnika-nord.com.pl

Utylizacja odpadów

Wychodząc naprzeciw potrzebom fizycznej i zgodnej z przepisami likwidacji elementów oświetleniowych, przeterminowanych odczynników chemicznych oraz innych odpadów niebezpiecznych, składamy ofertę na odbiór i utylizację niżej wymienionych produktów i odpadów niebezpiecznych, będących w Państwa posiadaniu.

Zalety

Naszą działalność prowadzimy w oparciu zachowanie określonych norm bezpieczeństwa, czego potwierdzeniem jest zezwolenie na wykonywanie działalności na obszarze Koszalina, w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Dzięki sporemu doświadczeniu i współpracy z wieloma podmiotami zajmującymi się utylizacją odpadów, świadczymy usługi w bardzo korzystnych cenach. Przyjmujemy szeroki zakres odpadów, których właściwe likwidowanie jest ważne dla środowiska, a także zwiększa możliwości dalszego wykorzystania.

Co odbieramy?

  • elementy oświetleniowe (jarzeniówki, lampy rtęciowe, kesonowe, itp.),
  • przeterminowane odpady i odczynniki chemiczne,
  • tonery drukarskie,
  • akumulatory,
  • farby i lakiery,
  • tworzywa sztuczne,
  • tekstylia,
  • opony,
  • Inne odpady niebezpieczne.