Ekotechnika Nord

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
EKOTECHNIKA - NORD Sp. z o.o.

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9
75 -209 Koszalin

tel. (094) 343 03 09
tel. kom. 660 771 543
fax (094) 341 60 33
info@ekotechnika-nord.com.pl

Zezwolenia

Nasza działalność spełnia wymogi wynikające z przepisów określonych:

  • ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012.

    Posiadamy aktualną decyzję transportu i magazynowania w/w odpadów wydana przez Prezydenta Miasta Koszalina nr GKO-II-7.6233.50.2013.AK i GKO-II-7.6233.50.2013.AK.
    pobierz: część 1, część 2